Мотивация и поставяне на цели

Казват, че човек започва да става велик, когато определи своята основна крайна цел, когато я постави на първо място и работи за постигането й всеки ден! Това е тайната на големия успех в живота.

Към статията