Шестнадесетичните числа

Преобразуване на числа от шестнадесетичен в десетичен формат и обратно, с помощта на двоичния им запис.

Advertisements
Read Article →